Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMuzium Alat Kebesaran Diraja


WhatsApp Image 2018-08-02 at 15.36.36 (1).jpeg 

 

Muzium Alat Kebesaran Diraja mempamerkan alat-alat kebesaran dan perhiasan diraja sebagai lambang kebesaran kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Muzium tersebut dibahagikan kepada empat galeri-galeri yang mempamerkan pelbagai alat-alat kebesaran seperti Usongan Diraja, perhiasan emas dan perak, mahkota-mahkota dan balai singgahsana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Muzium Alat Kebesaran Diraja dirasmikan pada 30 September 1992 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Rekabentuk Bangunan Alat Kebesaran Diraja menggabungkan ciri-ciri konsep Melayu Islam Beraja dan mempamerkan alat-alat kebesaran dan perhiasan diraja Negara Brunei Darussalam. Galeri-galeri pameran yang terdapat disini ialah seperti berikut:

Alat-Alat Kebesaran Diraja dalam Istiadat Perpuspaan

Galeri ini mempamerkan alat-alat kebesaran diraja yang digunakan semasa Istiadat Perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 1 Ogos 1968. Kawasan ini juga mempamerkan Usongan Diraja yang telah digunakan sebagai kenaikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Pameran Diraja

Galeri ini mengetengahkan sejarah hidup Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam daripada zaman kanak-kanak sehingga Baginda dipuspakan. Pameran ini juga menyimpan alat-alat kebesaran seperti Kuching Emas dan Tongkat Ajai.

Pameran Jubli Perak

Galeri ini mempamerkan perayaan-perayaan sambutan Jubli Perak sempena memperingati perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 5 Oktober 1992. Di antara yang dipamerkan ialah gambar-gambar, pita rakaman dan diorama semasa sambutan Jubli Perak termasuk istiadat perarakan diraja di Bandar Seri Begawan, istiadat mengadap dan persantapan di Istana Nurul Iman.

Pameran Jubli Emas: Lima Dekad di atas Takhta Kerajaan

Galeri ini dibuka bersempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 50 Tahun menaiki Takhta. Galeri ini memfokuskan kepada sejarah perkembangan dan pembangunan Negara Brunei Darussalam selama 50 tahun di bawah pemerintahan dan kepimpinan Kebawah  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

MISI

“Untuk mempamerkan keindahan warisan diraja Negara Brunei Darussalam”
WAKTU LAWATAN

Sabtu  - Rabu 
9.00 a.m. - 5.00 p.m.


(BULAN RAMADHAN)

Sabtu  - Rabu 
9.00 a.m. - 3.00 p.m.


NOTA:
Pintu masuk akan tutup 30 minit sebelum lawatan berakhir