Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.jpg/Slider_images/1.jpg

GAMBAR AKTIVITI

Gambar-gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

PENERBITAN

Penerbitan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

MUAT TURUN

Muat turun borang-borang atau maklumat yang disediakan

 


Pameran Jejak Seni Bina Islam

Jejak Seni Bina.jpeg

Sempena Bandar Seri Begawan sebagai Ibu Negara Kebudayaan Islam bagi Rantau Asia Tahun 2019

There are no items to show in this view.

Pameran Seni Lukis ' Lakaran - BruneiKu Indah

Pameran Seni Lukis.jpeg

Hadir merasmikan pameran tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

 

Juga hadir ialah Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil; Duta-duta Besar Istimewa dan Mutlak serta ketua-ketua perwakilan ke Negara Brunei Darussalam.

 

Pameran Seni Lukis "Lakaran – Bruneiku Indah" adalah bersempenakan dengan Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-35 Tahun yang mana ianya dibukakan kepada orang ramai sehingga 10 Mac 2019 dan waktu lawatan pada Isnin hingga Ahad bermula jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang, manakala Jumaat dari jam 9.00 hingga 11.30 pagi dan disambung semula dari jam 2.30 hingga 5.00 petang.

 
Lawatan Puan Yang Terutama Valentina Matyivenko

Russia1.jpg

​Lawatan Puan Yang Terutama bersama rombongan telah disambut oleh Yang Mulia Datin Paduka Dr Hjh Norlila bt Dato Paduka Hj Jalil, Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh.

Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut hadir ke Muzium Alat Kebesaran Diraja ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Dato Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Dato Paduka Awang Haji Sabtu, Yang Berhormat Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman dam Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadii.

Lawatan Menteri Pertahanan Malaysia ke Muzium Alat Kebesaran Diraja

01.JPG

Muzium Alat Kebesaran Diraja menerima lawatan daripada Kementerian Pertahanan Malaysia seramai 8 orang yang diketuai oleh Yang Berhormat Hj Mohamad bin Sabu. 


Yang Berhormat Hj Mohamad bin Sabu disambut oleh Yang Mulia Datin Paduka Dr Hjh Norlila bt Dato Paduka Hj Jalil, Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pemangku Pengarah Bahagian Kebudayaan dan Kesenian, KKBS, Awang Hj Abdoh bin Hj Damit dan dan Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh


Penerangan disampaikan oleh Pengiran Norazah bt Pengiran Hj Muhammad selaku Pengurus Muzium Alat Kebesaran Diraja. Kunjungan Rasmi daripada Kedutaan Republik Vietnam


​Supporting the initiative to build up the Museums Prestige Collection by the library of Museums Department, the Embassy of the S. R. Viet Nam recently donated books on history and culture of Viet Nam to the department. The donation was handed over by Le Tuan Anh, the Charge d'Affairs of the Embassy to the Acting Director of Museums Haji Mohammad Jefri bin Haji Sabli at the National Archives Building. The Museums Department is the third agency to receive books and publications from the Embassy following the National Library and UBD Library.


Aktiviti Sempena Spektrum Kuala Belait